ISP Hanoi - Crest Logo - Transparent - tiny.png

….Frequently Asked Questions..Các câu hỏi thường gặp….


....When will The International School @ ParkCity Hanoi (ISPH) open?..Khi nào thì Trường học Quốc Tế ParkCity Hanoi (ISPH) khai giảng?....

....ISPH will open in August 2019. ..Trường học Quốc Tế ParkCity Hanoi sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2019. ....

....What age of children will attend ISPH?..Độ tuổi theo học tại ISPH?....

....The school will eventually host children aged from 3 to 18 years old. However, when the school opens in August 2019, it will be for children aged 5 to 13 years old, and each subsequent year it will cater for older children. ..Nhà trường sẽ tổ chức các khóa học cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 18 tuổi. Tuy nhiên, khi trường khai giảng vào tháng 8 năm 2019, trường sẽ có các khóa học cho trẻ em từ 5 đến 13 tuổi và mỗi năm tiếp theo sẽ phục vụ cho trẻ lớn hơn. ....

....Please visit our Classes for 2019-20 page for more details. ..Quý phụ huynh vui lòng tham khảo thêm khối lớp theo độ tuổi dưới đây....

....What curriculum does ISPH offer?..ISPH cung cấp chương trình giảng dạy như thế nào?....

....ISPH programmes of study are based on the UK National Curriculum, providing internationally renowned standards for learning in English, Mathematics and Science, and the foundation subjects. Our curriculum is enhanced in numerous ways to best cater for our students and our international context. ..Trẻ em trong những năm mẫu giáo và bậc Tiểu học sẽ theo học chương trình giảng dạy Tiểu học quốc tế (IPC), dựa trên chương trình giảng dạy cấp Quốc gia của Vương quốc Anh nhưng phù hợp hơn với bối cảnh quốc tế của ISPH. Chương trình Trung học cơ sở là một phát triển tự nhiên từ IPC và cũng dựa trên chương trình giảng dạy quốc gia của Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ là một Trung tâm Khảo thí Quốc tế của Đại học Cambridge có chứng nhận đầy đủ và sinh viên của chúng tôi sẽ tham dự kỳ thi Chứng chỉ Đại học Quốc tế (IGCSE) khi họ 16 tuổi, có chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu. Sau IGCSE, sinh viên sẽ theo học chương trình A-Levels của Cambridge trong một loạt các môn học. Các kỳ thi A-Level được thực hiện ở lứa tuổi 18 và được các trường đại học trên toàn cầu khuyến khích. ....

....Please see the Learning section of our site for more details. ..Vui lòng xem thêm thông tin ở mục Học Tập trên trang website của Trường....

....Where will the teachers be recruited from?..Giáo viên sẽ được tuyển dụng từ đâu?....

....All ISPH staff will be fully qualified and highly experienced teachers. The profiles of all teachers will be available for viewing on the staff section of our the website. ..Tất cả nhân viên của ISPH sẽ là giáo viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. Hồ sơ của tất cả giáo viên sẽ có sẵn để xem khi trang web chính thức của trường khởi chạy. ....

....What are the school fees?..Học phí của trường như thế nào?....

....The schedule of our school fees is available here. We have several incentives available for families who join ISPH during our first year, including a full waiver of the application fee and a reduction in tuition fees. Please follow the link above for details. ..Học phí sẽ được thống kê sẵn cho các phụ huynh tham khảo trong tương lai gần. Học phí sẽ có tính cạnh tranh cao so với các trường quốc tế khác ở Hà Nội và sẽ mang lại giá trị tuyệt vời cho đầu tư giáo dục của gia đình. ....

....Does ISPH have a sister school?..ISPH có Trường Quốc Tế thêm cơ sở nào nữa không?....

....Yes, ISPH is the second international school operated by the ParkCity Group. The sister school is in Kuala Lumpur, Malaysia and is called The International School @ ParkCity. Our schools are overseen by Mr Andrew Dalton, our Director of Education. ..Có, ISPH là Trường Quốc Tế thứ hai do Tập đoàn ParkCity điều hành. Cơ sở Trường Quốc Tế đầu tiên được hình thành tại Kuala Lumpur, Malaysia và được gọi là Trường Quốc Tế ParkCity. Vui lòng truy cập trang web www.isp.edu.my để trải nghiệm chất lượng giáo dục mà chúng tôi sẽ cung cấp tại ISPH. ....

....Find out more about Our Schools. ..Tìm hiểu thêm về hệ thống Trường ISP. ....

....How do you determine the year group for my child?..Làm thế nào để trường xác định khối lớp cho con tôi?....

....The correct year group is determined by the age they will be on 1st September, at the start of our academic year. We follow the same academic year as the UK, Europe and USA, and most other international schools. ..Học sinh sẽ được xếp vào các khối lớp tương ứng theo ngày sinh của các em. Việc xếp khối lớp cũng được cân nhắc dựa trên kết quả và thành tích học tập của các em trong quá trình nộp đơn tuyển sinh. Việc xếp lớp sẽ được quyết định linh hoạt với từng trường hợp cá nhân đặc biệt. ....

....Please see this summary of classes at ISPH for the 2019-20 academic year: ..Quý phụ huynh vui lòng tham khảo thêm khối lớp theo độ tuổi dưới đây:....

alt text

....What is the class size at ISPH?..ISPH cung cấp chương trình giảng dạy như thế nào?..Quy mô lớp học ở ISPH là bao nhiêu?....

....Student numbers will not exceed 24 students per class. ..Số lượng học viên sẽ không bao giờ vượt quá 24 sinh viên mỗi lớp. ....

....What is the academic staff to student ratio?..Tỷ lệ giáo viên trong lớp học là bao nhiêu?....

....Throughout Early Years and Primary, each class has one fully qualified, highly experienced lead teacher and at least one full-time Classroom Assistant. Additional support staff are shared within Secondary departments. ..Trong suốt những năm Mẫu giáo và Tiểu học, mỗi lớp đều có một giáo viên chính có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và một trợ lý lớp học toàn thời gian. Nhân viên hỗ trợ bổ sung được phân chia đều trong các phòng ban thứ cấp. ....

....What languages are taught at ISPH?..Ngôn ngữ nào được dạy tại ISPH?....

....All lessons will be taught in English with the exception of Vietnamese & Korean. We may also offer Mandarin, depending on demand from our founding families. ..Tất cả các bài học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh ngoại trừ các tiết học ngôn ngữ như tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc. Trường có thể có tiết học ngôn ngữ Trung Quốc tuỳ theo nhu cầu của phụ huynh trong năm học. ....

....Are school bus services available?..Trường có dịch vụ đưa đón xe buýt không?....

....ISPH will work closely with a highly reputable local transport company to offer bus services. More details will be shared in the future. ..Trường ISPH sẽ làm việc chặt chẽ với một công ty vận tải địa phương có uy tín cao để cung cấp dịch vụ xe buýt. Thông tin chi tiết sẽ sớm được cập nhật thêm. ....

....What nationalities are the students at ISPH?..Các em học sinh tại Trường mang quốc tịch gì?....

....As an international school, we offer education for children from a diverse range of nationalities. We expect that our student population will be truly international. ..Là một trường quốc tế, chúng tôi cung cấp giáo dục cho trẻ em từ nhiều quốc tịch khác nhau. Chúng tôi hy vọng rằng các em học sinh của trường sẽ thực sự là một cộng đồng quốc tế. ....

....What time does school start and finish?..Thời gian học tập tại Trường bắt đầu và kết thúc khi nào?....

....The start and end times are expected to be from 8.00am to 3.00pm yet these times will be confirmed in the near future. The school will offer after school activities which will run from 3.15 - 4.15pm. ..Thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều nhưng thời gian này sẽ được xác nhận trong tương lai gần. Nhà trường sẽ có các hoạt động sau giờ học, trong khoảng từ 3:15 đến 4:15 hàng chiều. ....

....If our child faces difficulties in speaking the English language, do you have any special English Language programme to help?..Nếu con em chúng tôi gặp khó khăn trong việc nói tiếng Anh, ISPH có chương trình Anh ngữ đặc biệt nào để hỗ trợ không?....

....Yes, we have a programme of ‘English as Additional Language’ (EAL) support which is designed to help students who need to develop fluency and competency in English. Students are assessed at the admissions stage, and when first joining school, to determine if they would benefit from this programme. ..Có, chúng tôi sẽ cung cấp chương trình ‘Tiếng Anh - Ngôn ngữ Bổ sung’ (EAL) được thiết kế để hỗ trợ các em học sinh muốn phát triển tiếng Anh một cách thành thạo. Học sinh sẽ làm bài kiểm tra đầu vàođể xác định xem các em có cần tham gia chương trình học này hay không. ....

....Does ISP offer support services for students with special needs or learning disabilities?..ISPH có cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt hoặc học sinh khuyết tật học tập không?....

....ISPH will have a Learning Support Department with staff who provide specialist additional support for those students who may benefit from this provision. On occasion, we may not be able to meet the needs of children with specific needs and/or learning disabilities and we assess all applicants to ensure that we are able to effectively cater for their needs before they are accepted into ISPH. We request that parents of prospective ISPH students openly declare all necessary information about their child during the application process. ..ISPH sẽ có một Bộ phận Hỗ trợ Học tập với các giáo viên hỗ trợ chuyên môn. Có những thời điểm Nhà trường có thể không đáp ứng được hết những nhu cầu cụ thể và / hoặc khuyết tật và Nhà trường sẽ đánh giá tất cả các ứng viên để đảm bảo rằng Trường có thể đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ học tập của các em học sinh trước khi được đón nhận theo học tại ISPH. Nhà trường rất mong các quý phụ huynh cung cấp các thông tin cần thiết về các em học sinh trong quá trình nộp đơn. ....

....What Co-Curricular Activities (CCAs) are available at ISPH?..Những hoạt động ngoại khóa nào có sẵn tại ISPH?....

....A wide range of after school activities will be provided to cater for a variety of interests. Each term parents will be sent details of the CCAs being offered. ..Danh sách các hoạt động sau giờ học sẽ được cung cấp để đáp ứng các sở thích và nhu cầu khác nhau của các em học sinh. Mỗi học kỳ phụ huynh sẽ được gửi thông tin chi tiết về các hoạt động ngoại khóa được giảng dạy. ....

....What type of food is available at the School canteen?..Nhà trường cung cấp loại thức ăn nào tại căng tin trường?....

....ISPH will offer a choice of Asian, Western and vegetarian meals, freshly cooked on-site daily. The menus are updated every month and will be accessible on the website. ..Hàng ngày, Trường ISPH sẽ có thực đơn khác nhau với các loại thức ăn được nấu chính và đảm bảo vệ sinh, phù hợp với khẩu vị cá nhân bao gồm các món ăn châu Á, châu Âu, và đồ ăn chay... Thực đơn món ăn sẽ được cập nhật hàng tháng và có thể xem trên website chính thức của trường. ....

....What is the discipline policy at ISPH?..Nề nếp học tập tại trường ISPH là gì?....

....The ISPH Handbook for Families will be issued before the school opens. In advance, you may like to refer to the Family Handbook for ISPKL, since our expecations and procedures at both schools will be the same. ..Vui lòng tham khảo Sổ tay Gia đình sẽ được cấp trước khi trường khai giảng. ....

....Do students have to wear a school uniform?..Các em học sinh tại Trường có phải mặc đồng phục không?....

....Yes, all students must wear the School uniform which will be available for purchase from The Shop @ ISPH. ..Có, tất cả học sinh phải mặc đồng phục trường học, sẽ có bán sẵn tại The Shop @ ISPH. ....

....What if my child is unwell during the school day? ..Nếu con tôi bị mệt trong ngày học thì sao?....

....We will have qualified staff in our School Medical Centre and an additional full-time nurse at the Early Years Centre. Parents/Guardians will be contacted if it is deemed that the student is too unwell to remain in school or if further medical treatment is required. ..Chúng tôi sẽ có nhân viên y tế trong Trung Tâm Y Tế của Trường và một y tá toàn thời gian tại Trung tâm y tế bậc Mẫu giáo. Phụ huynh / Người giám hộ sẽ được liên lạc nếu học sinh quá mệt để có thể ở lại trường hoặc cần điều trị thêm. ....

....Are there sufficient security measures in place at ISPH?..Có đầy đủ các biện pháp an ninh tại ISPH không?....

....Safety and security of ISPH students is of utmost importance to us. Our security measures will be constantly monitored and reviewed to ensure our campus is always safe and secure. The School will be under 24 hour CCTV surveillance and a number of security personnel are present on site throughout the day and night time. In addition, the school is adjacent to the ParkCity Hanoi township which has a strong security presence. ..An ninh và sự an toàn của học sinh ISPH là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Các biện pháp an ninh của chúng tôi sẽ được quản lý và giám sát liên tục. Trường sẽ được giám sát CCTV trong suốt 24 giờ và hệ thống nhân viên an ninh sẽ luôn có mặt quanh khu vực trường học trong suốt ngày và đêm. Ngoài ra, trường tiếp giáp với Khu đô thị ParkCity Hanoi, nơi nổi tiếng có sự hiện diện an ninh chặt chẽ. ....

....How does the School communicate with parents?..Nhà trường và gia đình liên lạc trao đổi thông tin với nhau như thể nào?....

....We believe that good communication is the key to a successful school. In addition to the school website, we will communicate via our dedicated app so that parents can receive relevant day to day notifications. In addition, all parents will have a dedicated ISPH email account. Parents will be invited to attend regular Coffee Mornings which take many forms, from Open Forums to explaining new initiatives. ..Nhà trương tin rằng giao tiếp tốt là chìa khóa cho một ngôi trường thành công. Ngoài trang web của trường, chúng tôi sẽ liên lạc và trao đổi thông tin với gia đình qua một Ứng dụng mang tên FlexiBuzz để hàng ngày phụ huynh có thể nhận được các thông báo liên quan. Ngoài ra, tất cả phụ huynh sẽ có một tài khoản email ISPH riêng. Các phụ huynh sẽ được mời tham dự các buổi thông tin sự kiện của trường dưới nhiều hình thức. ....

....How can parents volunteer and become involved at ISPH?..Làm thể nào để các phụ huynh có thể chủ động tham gia vào các hoạt động tại ISPH?....

....Parents can play an active role via the Parent-Teacher Association (PTA) or by volunteering to be a Parent Class Representative. Further information will follow in the near future. ..Phụ huynh có thể đóng một vai trò tích cực thông qua Hội Phụ Huynh-Giáo Viên (PTA) hoặc tham gia làm Đại Diện Phụ Huynh. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong tương lai gần. ....

....How will the school deal with any bullying issues?..Nhà trường có biện pháp gì với vấn đề bạo lực học đường?....

....At ISPH we quite simply will not tolerate bullying in any form. We believe that every individual is entitled to work and learn in a safe and secure environment. Our Code of Conduct for Students will be available in the ISPH Family Handbook which will be issued prior to the school opening. In advance, you may like to refer to the Family Handbook for ISPKL, since our expecations and procedures at both schools will be the same. ..Tại ISPH, đơn giản là chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc bạo lực học đường dưới mọi hình thức. Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân có quyền làm việc và học tập trong một môi trường an toàn tuyệt đối. Quy tắc ứng xử của chúng tôi dành cho sinh viên sẽ có sẵn trong Sổ tay gia đình ISPH được cấp trước khi khai giảng. ....

....Will the school take students on field trips?..Trường có đưa học sinh đi thực địa không?....

....Field study trips will form an integral part of the curriculum at every level. Parents will be informed well in advance of any such trip. ..Các chuyến đi thực địa sẽ là một phần không thể tách rời của chương trình học ở mọi cấp độ. Phụ huynh sẽ được thông báo trước về bất kỳ chuyến đi nào như vậy. ....

....Are there currently places available for students at ISPH?..Hiện tại có các khối lớp nào còn chỗ tại Trường ISPH?....

....Yes, there are currently places available for classes in Year 1 to Year 8. We invite you to apply online via our Admissions Portal. There is no cost for applying to join ISPH as our normal Admissions Fee is waived during the first year. ..Hiện tại các lớp học đã có sẵn cho tất cả các nhóm năm. Việc đăng ký sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2019. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong tương lai gần. ....

....Full details are available on our Admissions page. .. ....

....How do I apply for a place for my child and what are the documents that I should submit?..Làm cách nào để đăng ký tuyển sinh cho con tôi và các tài liệu mà tôi nên gửi là gì?....

....Please refer to the information available on our Admissions page. ..Để nộp đơn đăng ký tuyển sinh, phụ huynh tham khảo thông tin chi tiết tại trang tuyển sinh. ....

….Feel free to contact us for any further information about our school. We are always very happy to help!..Quý phụ huynh nếu cần tìm hiểu thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà trường. ….

EN
VN